Putni list je privremena putna isprava, s rokom važenja najviše do 30 dana i važi samo za povratak u Bosnu i Hercegovinu. 

Izdaje se radi povratka u BiH državljanima BiH koji borave u inostranstvu kraće od tri mjeseca ukoliko im je rok važenja pasoša istekao, te ukoliko je pasoš uništen, oštećen, ukraden ili izgubljen (oštećen pasoš trebaju donijeti na uvid, a u slučaju uništenja/gubitka/krađe prijaviti Ambasadi BiH nestanak pasoša prema uputi - Prijava nestanka pasoša zbog uništenja, gubitka ili krađe), odnosno u slučaju repatrijacije (deportacija i sl.). 

 

 1. Popuniti zahtjev za izdavanje putnog lista; potpis na zahtjevu treba ovjeriti mirovni sudija (Justice of the Peace) u funkciji svjedoka potpisa. Validna ovjera sadrži potpis i službeni pečat (stamp-seal) mirovnog sudije (pečat je različit od pečata za ovjeru kopija). 

 2. Ovjerenu fotokopiju važeće identifikacijske isprave (lična karta, pasoš, vozačka dozvola). Ovjeriti kod Justice of the Peace. 

 3. Original uvjerenje o državljanstvu BiH (ne starije od 6 mjeseci od dana izdavanja). 

 4. Original pasoš kojem je istekao rok važenja ili je oštećen ili Potvrdu Ambasade o izvršenoj prijavi u slučaju uništenja/gubitka/krađe pasoša. 

 5. Dvije fotografije dimenzija 3,5 x 4,5cm. 

 6. Ovjerenu fotokopiju avio karte za putovanje u BiH. Ovjeriti kod mirovnog sudije. 

 7. Poštansku uplatnicu (Money Order) u korist (Payable to:) Embassy of Bosnia and Herzegovina (konzularna taksa + poštanski troškovi dostave).

 

NAPOMENA:

Za upis svakog člana uže porodice u putni list treba uplatiti dodatnih 13 AUD po članu porodice.

 

Konzularna taksa:

 • 46 AUD 

 

Poštanski troškovi:

 • 16.00 AUD (preporučena pošta unutar Australije)

 • 25.00 AUD (preporučena pošta izvan Australije)

 

Dodatna dokumentacija za maloljetnu djecu: 

 1. Originalni rodni list iz BiH s upisanim JMB (ne stariji od 6 mjeseci od dana izdavanja). 

 2. Pismena saglasnost oba roditelja/staratelja za izdavanje putnog lista za dijete. Saglasnost potpisati i ovjeriti kod Justice of the Peace. Validna ovjera sadrži potpis i službeni pečat (stamp-seal) Justice of the Peace (pečat je različit od pečata za ovjeru kopija). 

 3. Ovjerene kopije pasoša ili ličnih karata oba roditelja/staratelja. Ovjeriti kod Justice of the Peace. 

 4. Ukoliko su roditelji/staratelji razvedeni: ovjerena kopija sudskih odluka o razvodu i starateljstvu nad djetetom. Ovjeriti kod Justice of the Peace. 

 5. Ukoliko je jedan roditelj/staratelj umro: ovjerena kopija izvoda iz matične knjige umrlih (smrtovnica). Ovjeriti kod Justice of the Peace. 

 

NAPOMENA:

Za djecu od 14 do 18 godina, pored potpisa podnosioca zahtjeva potreban je i potpis djeteta.

 

Spomenuto poslati na adresu Ambasade: 

Embassy of Bosnia and Herzegovina 

5 Beale Crescent 

Deakin, 2600 ACT

 

Go to top