1. Prijaviti gubitak, uništenje ili krađu putne isprave BiH u lokalnoj policijskoj stanici, te uzeti potvrdu o izvršenoj prijavi. Potvrda treba sadržati: podatke o osobi koja je izvršila prijavu, predmet prijave i podatke o izgubljenoj putnoj ispravi.

  2. Lično popuniti obrazac prijave nestanka putne isprave GPI-2. Obrazac potpisati i ovjeriti kod mirovnog sudije (Justice of the Peace) kao svjedoka potpisa. Validna ovjera sadrži potpis i službeni pečat (stamp-seal) mirovnog sudije (pečat je različit od pečata za ovjeru kopija).

  3. Ukoliko posjedujete, dostaviti kopiju predmetne izgubljene/uništene/ukradene putne isprave BiH.

  4. Dostaviti ovjerenu kopiju važeće lične identifikacijske isprave. Ovjeriti kod Justice of the Peace.

  5. Priložiti poštansku uplatnicu (Money Order) u korist (Payable to:) Embassy of Bosnia and Herzegovina (konzularna taksa za prijavu + poštanski troškovi dostave).

 

Konzularna taksa:

  • 10.00 AUD

 

Poštanski troškovi:

Unutar Australije

  • 1.00 AUD obicna pošta
  • 6.00 AUD ekspresna pošta

Izvan Australije

  •   2.00 AUD obicna pošta
  • 20.00 AUD ekspresna pošta

 

Spomenuto poslati na adresu Ambasade:

Embassy of Bosnia and Herzegovina

5 Beale Crescent

Deakin, 2600 ACT

 

NAPOMENA:

U slučaju naknadnog pronalaženja putne isprave nositelj to bez odlaganja mora prijaviti lokalnoj policijskoj stanici u kojoj je prijavio gubitak/uništenje/krađu i Ambasadi BiH.

Go to top