1. Lično popuniti obrazac „Predmet: Molba za pribavljanje izvoda iz matičnih knjiga iz BiH“. Potpis na zahtjevu treba ovjeriti mirovni sudija (Justice of the Peace) u funkciji svjedoka potpisa. Validna ovjera sadrži potpis i službeni pečat (stamp-seal) Justice of the Peace (pečat je različit od pečata za ovjeru kopija). 

  2. Ovjerena fotokopija važeće identifikacijske isprave (pasoš ili lična karta ili vozačka dozvola...). Ovjeriti kod Justice of the Peace. 

  3. Fotokopija jedne od starih isprava BiH ili bivše SFRJ (lična karta, rodni list i dr.), ukoliko je posjedujete. 

  4. Poštanska uplatnica (Money Order) u korist (Payable to:) Embassy of Bosnia and Herzegovina (konzularna taksa za svaki traženi izvod + poštanski troškovi) 

 

Konzularna taksa:

  • 44 AUD (jedan izvod)

 

Poštanski troškovi:

Unutar Australije

  • 1.00 AUD obična pošta
  • 6.00 AUD ekspresna pošta

Izvan Australije

  •   2.00 AUD obična pošta
  • 20.00 AUD ekspresna pošta

 

Spomenuto poslati na adresu Ambasade: 

Embassy of Bosnia and Herzegovina 

5 Beale Crescent 

Deakin, 2600 ACT 

 

NAPOMENA: 

Rodni list, vjenčani list, umrli list ili uvjerenje o državljanstvu može vam izvaditi u BiH i neko od bliže rodbine ili osoba koju za to ovlastite, odnosno date joj punomoć.

Go to top