UPIS OSOBE ČIJA SU OBA RODITELJA DRŽAVLJANI BiH 

 1. Popunjen obrazac pod nazivom „Predmet: Zahtjev za naknadnim upisom u MKR građana BiH“.

 2. U zahtjevu navesti mjesto posljednjeg prebivališta ili boravišta u BiH podnosioca zahtjeva; ukoliko osoba nije imala prebivalište ili boravište u BiH treba navesti posljednje prebivalište ili boravište u BiH roditelja podnosioca zahtjeva.

 3. Potpis na zahtjevu treba ovjeriti mirovni sudija (Justice of the Peace) u funkciji svjedoka potpisa.  

 4. Ovjerena fotokopija identifikacijske isprave podnosioca zahtjeva (pasoš ili lična karta ili vozačka dozvola). Kopiju ovjeriti kod Justice of the Peace. 

 5. Originalni rodni list (ne stariji od 6 mjeseci od dana izdavanja), ovjeren pečatom „Apostille“ u uredu Ministarstva vanjskih poslova i trgovine Australije (Department of Foreign Affairs and Trade - DFAT) kojim se dokazuje vjerodostojnost potpisa i pečata službene osobe – matičara koji je izdao rodni list. 

 6. Prevod originalnog rodnog lista na jedan od jezika u službenoj upotrebi u BiH  (bosanski, hrvatski ili srpski)  ovjeren od ovlaštenog prevodioca,   (Web stranica ovlaštenih prevodilaca: www.naati.com.au). 

 7. Dokaz BiH državljanstva za oba roditelja ( ovjerena kopija važećeg pasoša BiH ili važeće lične karte BiH ili originalna uvjerenja o državljanstvu BiH za oba roditelja ( uvjerenja ne mogu biti starija od 6 mjeseci od datuma izdavanja). 

 8. Poštanska uplatnica (Money Order) u korist (Payable to:) Embassy of Bosnia and Herzegovina.  Iznos: $10.00 AUD na ime konzularne takse za naknadni upis u MKR + poštanski troškovi dostave dokumenata na adresu.

             Poštanski troškovi:

             Unutar Australije

 • $14,50 AUD (registrovana pošta sa dostavnicom i potvrdom prijema)

Izvan Australije ( Novi Zeland )

 • $29.00 AUD (ekspresna pošta sa potvrdom prijema)

 

UPIS OSOBE ČIJI JE JEDAN RODITELJ DRŽAVLJANIN BiH 

 1. Slijediti sva uputstva kao u slučaju gdje su oba roditelja državljani BiH od tačke od 1. do tačke  6.

 2. Dokaz BiH državljanstva za jednog od roditelja ( ovjerena kopija važećeg pasoša BiH ili važeće lične karte BiH ili originalno uvjerenje o državljanstvu BiH za jednog od roditelja sa napomenom da uvjerenje o državljanstvu ne može biti starije od 6 mjeseci računajući od datuma izdavanja)

 3. Za drugog roditelja dostaviti ovjerenu kopiju važećeg pasoša (kopiju ovjeriti kod Justice of the Peace). 

 4. Naknadni upis osobe u matičnu knjigu rođenih po porijeklu, na osnovu državljanstva BiH samo jednog roditelja, može se izvršiti najkasnije do navršene 23. godine života podnosioca zahtjeva.

 5. Djeca uzrasta od 14 do 18 godina, pored potpisa podnosioca zahtjeva (roditelja ili staratelja)  trebaju i lično potpisati zahtjev za naknadni upis u MKR.

 6. Poštanska uplatnica (Money Order) u korist : Embassy of Bosnia and Herzegovina . Iznos: $10.00 AUD na ime konzularne takse za naknadni upis u MKR + poštanski troškovi dostave dokumenata na adresu. 

 7. Poštanski troškovi:

  Unutar Australije

  • $14,50 AUD (registrovana pošta sa dostavnicom i potvrdom prijema)

  Izvan Australije ( Novi Zeland )

  • $29.00 AUD (ekspresna pošta sa potvrdom prijema)

 

Sve tražene dokumente potrebno je poslati poštom na adresu Ambasade: 

Embassy of Bosnia and Herzegovina 

5 Beale Crescent 

Deakin, 2600 ACT 

 

NAPOMENA

Kompletiran zahtjev za naknadni upis djeteta u MKR, Ambasada posredstvom Ministarstva vanjskih poslova BiH prosljeđuje na rješavanje nadležnom organu u BiH. Procedura može trajati od 3 do 6 mjeseci.

 

Go to top