1. Popunjen obrazac pod nazivom „Predmet: Zahtjev za određivanje jedinstvenog matičnog broja (JMB)“. Potpis treba ovjeriti mirovni sudija (Justice of the Peace) u funkciji svjedoka potpisa. Validna ovjera sadrži potpis i službeni pečat (stamp-seal) Justice of the Peace (pečat je različit od pečata za ovjeru kopija).

  2. Popunjen obrazac JMB-3, „Zahtjev  za  određivanje  JMB“. Potpis treba ovjeriti mirovni sudija (Justice of the Peace) u funkciji svjedoka potpisa. Validna ovjera sadrži potpis i službeni pečat (stamp-seal) Justice of the Peace (pečat je različit od pečata za ovjeru kopija). Napominjemo, svi podaci upisani u obrazac moraju biti iz Bosne i Hercegovine (osim države, opštine i mjesta rođenja ako je dijete rođeno izvan BiH).

  3. Originalni rodni list i uvjerenje o državljanstvu BiH (ne stariji od 6 mjeseci od dana izdavanja).

  4. Poštanska uplatnica (Money Order) u korist (Payable to:) Embassy of Bosnia and Herzegovina (konzularna taksa za određivanje JMB + poštanski troškovi).

 

Konzularna taksa:

  • 22 AUD

 

Poštanski troškovi:

Unutar Australije

  • 1.00 AUD obična pošta
  • 6.00 AUD ekspresna pošta

Izvan Australije

  •   2.00 AUD obična pošta
  • 20.00 AUD ekspresna pošta

 

Za djecu od 14 do 18 godina, pored potpisa podnosioca (roditelja/staratelja) zahtjeva potreban je i potpis djeteta.

 

Spomenuto poslati na adresu Ambasade:

Embassy of Bosnia and Herzegovina

5 Beale Crescent

Deakin, 2600 ACT

Go to top