1. Original čitko napisane punomoći/izjave/nasljedničke izjave, potpisane i ovjerene kod mirovnog sudije (Justice of the Peace) u funkciji svjedoka potpisa. Validna ovjera sadrži potpis i službeni pečat (stamp-seal) mirovnog sudije (pečat je  različit od pečata za ovjeru kopija).

  2. Ovjerenu fotokopiju važećeg pasoša BiH ili važeće lične karte BiH. Ovjeriti kod mirovnog sudije.

  3. Poštansku uplatnicu (Money Order) u korist (Payable to:) Embassy of Bosnia and Herzegovina (konzularna taksa za ovjeru punomoći/izjave/nasljedničke izjave + troškovi dostave poštom):

 

Konzularne takse:

  • 19 AUD - Punomoć

  • 44 AUD - Izjava

  • 44 AUD - Nasljednička izjava

 

Poštanski troškovi:

Unutar Australije

  • 1.00 AUD obična pošta
  • 6.00 AUD ekspresna pošta

Izvan Australije

  •   2.00 AUD obična pošta
  • 20.00 AUD ekspresna pošta

 

Spomenuto poslati na adresu Ambasade:

Embassy of Bosnia and Herzegovina

5 Beale Crescent

Deakin, 2600 ACT

Go to top