Upoznaju se svi podnosioci zahtjeva za izdavanje potvrde o dužini boravka u inostranstvu da ova potvrda, u postupku koji se vodi pred nadležnim organom u BiH, u kojem se odlučuje o pravu na carinsku povlasticu, nije dokument kojim se dokazuje stečeno pravo, već isključivo služi kao jedan od fakultativnih dokaza kojim se dokazuje da je određeno lice u određenom periodu boravilo u inostrantvu. Sugeriše se svim zainteresovanim da prije podnošenja zahtjeva za izdavanje potvrde o dužini boravka u inostrantvu, kontaktiraju Upravu za indirektno oporezivanje BiH (www.uino.gov.ba) te se upoznaju sa uslovima osobađanja plaćanja uvoznih dažbina za korištenu pokretnu imovinu prilikom povratka iz inostranstva.

 

 1. Ovjerena fotokopija važećeg pasoša BiH ili važeće lične karte BiH. Ovjeriti kod Justice of the Peace.

 2. Napisati i potpisati izjavu (u kojoj obavezno stoji “...pod punom moralnom i materijalnom odgovornošću izjavljujem da premještam svoj boravak iz Australije u BiH...”). Potpis na izjavi treba ovjeriti Justice of the Peace u funkciji svjedoka potpisa. Validna ovjera sadrži potpis i službeni pečat (stamp-seal) Justice of the Peace (pečat je različit od pečata za ovjeru kopija).

 3. Ovjerena fotokopija avio karte. Ovjeriti kod Justice of the Peace.

 4. Potvrda o dužini boravka u Australiji - Certificate of Evidence of Resident Status 283 – (broj zahtjeva: Form 164) - izdana od strane Ministarstva za useljeništvo i državljanstvo (Department of Immigration and Citizenship – DIAC).

  Napomena za osobe koje pored bosanskohercegovačkog imaju i australsko državljanstvo:

  • a) Umjesto potvrde “Certificate of Evidence of Resident Status 283” treba dostaviti potvrdu kretanju – “International Movement Records” (broj zahtjeva: Form 1359),

  • b) Odjava iz biračkog spiska Australije (popuniti obrazac “Overseas notification form”, koji se pošalje Izbornoj komisiji Australije /Australian Electoral Commission/). Ambasadi treba dostaviti kopiju popunjenog obrasca i dokaz o njegovu slanju Izbornoj komisiji.

 5. Dokaz o napuštanju Australije, npr.: ovjerena fotokopija ugovora o prodaji stana/kuće ili raskid ugovora o zakupu stana/kuće ili odjavnica iz Centrelinka ili raskid radnog ugovora ili odjava električne energije ili odjava telefona i slično. Ovjeriti kod Justice of the Peace.

 6. Poštanska uplatnica (Money Order) u korist (Payable to:) Embassy of Bosnia and Herzegovina (konzularna taksa + troškovi dostave poštom): 

 

Konzularna taksa:

 • 44 AUD

 

Poštanski troškovi:

Unutar Australije

 • 1.00 AUD obična pošta
 • 6.00 AUD ekspresna pošta

Izvan Australije

 •   2.00 AUD obična pošta
 • 20.00 AUD ekspresna pošta

 

Spomenuto poslati na adresu Ambasade: 

Embassy of Bosnia and Herzegovina

5 Beale Crescent

Deakin, 2600 ACT

 

NAPOMENA:Potvrda se izdaje osobama koje premještaju svoj boravak iz Australije u BiH, koje su u inostranstvu boravile najmanje 12 mjeseci neprekidno, odnosno najmanje 12 mjeseci u vremenskom periodu od četiri godine.

 

Go to top