Za izdavanje potvrde o životu treba dostaviti:

 

  1. Original čitko popunjen obrazac potvrde o životu, potpisan i ovjeren kod mirovnog sudije (Justice of the Peace) u funkciji svjedoka potpisa. Validna ovjera sadrži potpis i službeni pečat (stamp-seal) Justice of the Peace (pečat je različit od pečata za ovjeru kopija).

  2. Ovjerenu fotokopiju važeće identifikacijske isprave. Ovjeriti kod Justice of the Peace.

  3. Poštanska uplatnica (Money Order) u korist (Payable to:) Embassy of Bosnia and Herzegovina (konzularna taksa + troškovi dostave poštom):

 

Konzularna taksa:

  • 44 AUD 

 

Poštanski troškovi:

Unutar Australije

  • 1.00 AUD obična pošta
  • 6.00 AUD ekspresna pošta

Izvan Australije

  •   2.00 AUD obična pošta
  • 20.00 AUD ekspresna pošta

 

Spomenuto poslati na adresu Ambasade:

Embassy of Bosnia and Herzegovina

5 Beale Crescent

Deakin, 2600 ACT

Go to top