1. Popunjen „Zahtjev za prenošenje posmrtnih ostataka iz inostranstva u Bosnu i Hercegovinu“, (potpis podnosioca zahtjeva mora ovjeriti mirovni sudija – Justice of the Peace).

 2. Zavisno od područja sahrane u BiH (Federacija BiH, Republika Srpska ili Brčko Distrikt BiH) popunjen:

  a) „Zahtjev za prijenos umrlog lica iz inostranstva u Federaciju Bosne i Hercegovine“; ili

  b) „Zahtjev za prijenos umrlog lica iz inostranstva u Republiku Srpsku“; ili

  c) „Zahtjev za prijenos umrlog lica iz inostranstva u Brčko Distrikt BiH“; 

 3. Original Izvoda iz matične knjige umrlih izdan od strane nadležnog tijela (ostaje u arhivi Ambasade).

 4. Prevod izvoda iz matične knjige umrlih (Death Certificate) na jedan od službenih jezika BiH (bosanski, hrvatski, srpski) od strane ovlaštenog prevodioca. (Web stranica ovlaštenih prevodilaca: www.naati.com.au

 5. Uvjerenje o balzamiranju.

 6. Uvjerenje da uzrok smrti nije zarazna bolest - doktorski nalaz o smrti.

 7. Dozvola za prenos tijela izvan Australije.

 8. Uvjerenje o sadržaju kovčega (kovčeg mora biti pripremljen u skladu sa međunarodnim standardima i hermetički zapečaćen) uz potvrdu da posmrtni ostaci nisu bili ranije sahranjivani.

 9. Uvjerenje o osiguranom grobnom mjestu za ukop preminule osobe, izdanu od pogrebnog društva ili vjerske institucije iz BiH, s navedenim imenom primatelja.

 10. Kopija važećeg pasoša BiH (ako preminuli nije posjedovao važeći bh. pasoš, treba dostaviti drugu ispravu kojom se dokazuje državljanstvo Bosne i Hercegovine: CIPS- ova lična karta ili uvjerenje o državljanstvu /ne starije od 6 mjeseci od dana izdavanja/ – ako na toj ispravi nema fotografije treba dostaviti ispravu s fotografijom preminule osobe (npr. australski ili drugi pasoš, strana lična karta, vozačka dozvola i slično).

 11. Poštanska uplatnica (Money Order) u korist (Payable to:) Embassy of Bosnia and Herzegovina u iznosu od 50 AUD (konzularna taksa za sprovodnicu 44 AUD + poštanski troškovi dostave 6 AUD).

  (NAPOMENA: lične čekove ne primamo).

 

Ako je preminuli državljanin BiH, ako uzrok smrti nije zarazna bolest i ako nije prethodno sahranjivan, sprovodnicu izdajemo bez saglasnosti nadležnih tijela iz BiH.

 

U slučajevima kada preminuli nije državljanin BiH, ili ako je uzrok smrti zarazna bolest, ili ako je prethodno već bio sahranjen pa se posmrtni ostaci prenose nakon izvršene ekshumacije, sprovodnicu izdajemo tek nakon dobivanja saglasnosti od nadležnih tijela u BiH.

 

NAPOMENA: Mirovni sudija (Justice of the Peace) mora ovjeriti svaku kopiju.

 

Spomenuto poslati na adresu Ambasade:

Embassy of Bosnia and Herzegovina

5 Beale Crescent

Deakin 2600, ACT

Go to top