ponedjeljak, 09 Oktobar 2017 15:27

Ulagati u BiH? Poslovati sa BiH?

Ulagati u BiH? 

Poslovati sa BiH?

 

"Bosna i Hercegovina . . . Dobra radna snaga, dobri klijenti, dobri rezultati.

Da li je još nešto potrebno ?"

Jean-Francois Le Roch

Inicijator ulaska francuske grupe INTERMARCHE na tržište BiH

 

Bosna i Hercegovina, zemlja u obliku srca, smještena je u jugoistočnoj Evropi u središnjem dijelu Balkanskog poluotoka. Kroz istoriju na ovom prostoru su se istočne i zapadne civilizacije susretale, spajale i jedna drugu obogaćivale. Bosna i Hercegovina je zemlja s više naroda, kultura i tradicija, s raznolikim krajolicima i viševjekovnom istorijom, mjesto na kojem su se stoljećima ljudi iz cijelog svijeta susretali, upoznavali, razmjenjivali ideje i poslovali.

Bosna i Hercegovinaje vrlo liberalna i vrlo otvorena za ekonomsku saradnju sa drugim zemljama, trgovinsku razmjenu i strane investicije, a profitabilnost poslovanja u BiH pokazale su mnoge dosadašnje uspješne investicije. Prednosti za ulaganje i poslovanje u BosniiHercegoviniogledaju se prije svega u povoljnom geografskom položaju, izvanrednim prirodnim resursima kojima raspolaže i obrazovanoj i kvalifikovanoj radnoj snazi.

Bosna i Hercegovina ima veoma povoljan geografski položaj - na raskrsnici puteva između Zapada i Istoka, Mediterana i Kontinenta, a od evropskih poslovnih centara udaljena je dva sata leta.

Bosnai Hercegovinaraspolaže izvanrednim prirodnimpotencijalimai resursimakojimogu biti interesantnistranim investitorima.

Bosna i Hercegovina ima visoko kvalifikovanu i motiviranu radnu snagu, sa dugogodišnjom tradicijom industrijske proizvodnje. Preduzeća u BiH imaju bogatu tradiciju uspješnog sudjelovanja u međunarodnim projektima širom svijeta.

Zakonom o direktnim stranim investicijama u BiH stranim ulagačima je osiguran nacionalni tretman, odnosno strani ulagači imaju ista prava i obaveze kao i rezidenti Bosne i Hercegovine.

Bosna i Hercegovina je punopravna članica Svjetske Banke i Međunarodnog Monetarnog Fonda. Valuta BiH konvertibilna marka (KM) direktno je vezana za EURO i jedna je od najstabilnijih nacionalnih valuta u jugoistočnoj Evropi. Inflacija je pod kontrolom i ne prelazi stopu inflacije u Evropskoj Uniji.

Bosna i Hercegovina ima jedinstvenu stopu poreza na dodanu vrijednost (PDV) koja iznosi 17% i koja jenajniža u regionu.

Bosna i Hercegovina posjeduje veliki broj raspoloživih industrijskih zona, atraktivnih lokacija i proizvodnih objekata.

Bosna i Hercegovina je značajan proizvođač i jedini izvoznik električne energije u regionu.

Bosna i Hercegovina je potpisala veći broj regionalnih i bilateralnih trgovinskih ugovora koji omogućavaju plasman proizvoda iz BiH bez carina na tržišta od preko 50 miliona potrošača na osnovu  Ugovora o slobodnoj trgovini (CEFTA i EFTA), kao i dodatnih 80 miliona potrošača u okviru Ugovora o slobodnoj trgovini sa Turskom (FTA).

Bosna i Hercegovinaima jasnu perspektivu pridruživanja Evropskoj Uniji što dugoročno podrazumijeva dalje povećanje njene ekonomske konkurentnosti. BiH ima velikim dijelom usaglašeno zakonodavstvo sa standardima EU.

Bosna i Hercegovina predstavljaatraktivnuturističkudestinacijukojapored prirodnih ljepota posjeduje i specifičan spoj različitih kultura i civilizacija i zbog umjerene klime predstavlja ugodno mjesto za boravak i odmor u vrijeme ljetnih vrućina, a isto tako tokom zime pruža pregršt mogućnosti za rekreaciju i zimske sportove.

 

Go to top