1. Popuniti „Zahtjev za prijavu braka“, potpisati i ovjeriti kod mirovnog sudije (Justice of the Peace) u funkciji svjedoka potpisa. Validna ovjera sadrži potpis i službeni pečat (stamp-seal) Justice of the Peace (pečat je različit od pečata za ovjeru kopija).

  2. Originalni vjenčani list (ne stariji od 6 mjeseci od dana izdavanja), ovjeren pečatom „Apostille“ u uredu Ministarstva vanjskih poslova i trgovine Australije (Department of Foreign Affairs and Trade - DFAT) kojim se dokazuje vjerodostojnost potpisa i pečata službene osobe – matičara koji je izdao vjenčani list.

  3. Prijevod  originalnog  vjenčanog  lista  ovjeren  od  ovlaštenog  prevodioca,  na jednom od službenih jezika u BiH (bosanski, hrvatski, srpski). (Web stranica ovlaštenih prevodioca: www.naati.com.au).

  4. Ovjerena fotokopija važećeg bh. pasoša ili bh. lične karte ili original uvjerenja o državljanstvu BiH (ne stariji od 6 mjeseci od dana izdavanja) uz kojega dostaviti ovjerenu fotokopiju važeće identifikacijske isprave sa fotografijom. Ovjeriti kod Justice of the Peace.

  5. Poštansku uplatnicu (Money Order) u korist (Payable to:) Embassy of Bosnia and Herzegovina (konzularna  taksa  za  prijavu  + poštanski troškovi dostave).

 

Konzularna taksa:

  • 10 AUD

 

Poštanski troškovi:

Unutar Australije

  • 1.00 AUD obična pošta
  • 6.00 AUD ekspresna pošta

Izvan Australije

  •   2.00 AUD obična pošta
  • 20.00 AUD ekspresna pošta

 

Spomenuto poslati na adresu Ambasade:

Embassy of Bosnia and Herzegovina

5 Beale Crescent

Deakin, 2600 ACT

 

Go to top