1. Popunjen obrazac pod nazivom „Predmet: Prijava za evidenciju jedinstvenog matičnog broja (JMB)“. Potpis treba ovjeriti mirovni sudija (Justice of the Peace) u funkciji svjedoka potpisa. Validna ovjera sadrži potpis i službeni pečat (stamp-seal) Justice of the Peace (pečat je različit od pečata za ovjeru kopija).

  2. Popunjen obrazac JMB-7, „Prijava  za  evidenciju  JMB-a“. Potpis na zahtjevu treba ovjeriti mirovni sudija (Justice of  the  Peace) u  funkciji  svjedoka  potpisa. Validna ovjera sadrži potpis i službeni pečat (stamp-seal) Justice of  the  Peace (pečat je različit od pečata za ovjeru kopija). Napominjemo, svi podaci upisani na obrazcu moraju biti iz Bosne i Hercegovine (osim države, opštine i mjesta rođenja ako je osoba rođena izvan BiH).

  3. Originalni rodni list i uvjerenje o državljanstvu BiH sa upisanim JMB u oba dokumenta (ne stariji od 6 mjeseci od dana izdavanja).

 

NAPOMENA:

Za djecu od 14 do 18 godina, pored potpisa podnosioca (roditelja/staratelja) zahtjeva potreban je i potpis djeteta.

 

Spomenuto poslati na adresu Ambsade:

Embassy of Bosnia and Herzegovina

5 Beale Crescent

Deakin, 2600 ACT

 

Go to top