Ambasada Bosne i Hercegovine izdaje pasoše državljanima Bosne i Hercegovine koji borave u inostranstvu duže od tri mjeseca, odnosno onima koji borave kraće od tri mjeseca ukoliko im je rok važnosti pasoša istekao, te ukoliko je pasoš uništen, oštećen, ukraden ili izgubljen (oštećeni pasoš trebaju donijeti na uvid, a u slučaju uništenja/gubitka/krađe prijaviti ambasadi nestanak pasoša prema uputstvu  - Prijava nestanka pasoša zbog uništenja, gubitka ili krađe). 

Pasoš je isprava temeljem koje se utvrđuje identitet i državljanstvo nosioca. Procedura izdavanja pasoša u pravilu traje oko 30 dana, dok je zakonski rok za rješenje zahtjeva 60 dana od dana njegova podnošenja.

 

PROCEDURA I USLOVI ZA IZDAVANJE PASOŠA BiH 

 

 • Zahtjev za izdavanje pasoša podnosi se isključivo lično. 

 • Preduslov za podnošenje zahtjeva je da osoba posjeduje jedinstveni matični broj (u daljnjem tekstu – JMB) evidentiran u centralnoj bazi podataka. 

  • Prije samog dolaska i podnošenja zahtjeva, strankama se sugeriše da nazovu Ambasadu radi provjere da li im je JMB evidentiran u centralnoj bazi podataka. 

  • Ukoliko osoba nema evidentiran JMB, mora se podnijeti zahtjev za evidentiranje JMB prema uputstvu - Evidentiranje JMB. Podnošenje zahtjeva je besplatno. 

  • Osoba koja ima ličnu kartu BiH izdanu poslije 2003. god., u okviru programa CIPS, ima JMB evidentiran u centralnoj bazi podataka.

 

PUNOLJETNE OSOBE 

Prilikom podnošenja zahtjeva za pasoš podnosilac je dužan, pored ostalih podataka, dati podatke o mjestu i općini u kojoj je upisan u matičnu knjigu rođenih i matičnu knjigu državljana BiH, biometrijske podatke (fotografija, otisak prsta i potpis), te donijeti sljedeće isprave: 

 1. Važeću ličnu kartu BiH ili drugu javnu ispravu iz koje se može utvrditi identitet, prebivalište i državljanstvo BiH, 

 2. Pasoš koji se mijenja (ukoliko postoji),  

 3. Dokaz legalnog boravka (viza) i adrese u inostranstvu (vozačka dozvola i drugo), 

 4. Poštansku uplatnicu (Money Order) u korist (Payable to:) Embassy of Bosnia and Herzegovina (konzularna taksa za pasoš + poštanski troškovi dostave).

 

MALOLJETNE OSOBE 

Zahtjev za izdavanje pasoša za dijete ispod 18 godina starosti podnose lično roditelji ili zakonski staratelji u prisustvu djeteta. Ukoliko je jedan od roditelja spriječen lično doći, mora dostaviti pismenu saglasnost za izdavanje pasoša za dijete, potpisanu i ovjerenu od strane mirovnog sudije (Justice of the Peace) u svojstvu svjedoka potpisa. 

Osim preduslova da dijete ima evidentiran JMB, roditelji/staratelji također moraju imati evidentiran JMB. 

Ukoliko je odlukom suda dodijeljeno starateljstvo nad maloljetnom osobom, potrebno je dostaviti sudsku odluku kako bi se utvrdila neophodnost saglasnosti roditelja i eventualno zatražilo mišljenje nadležne Službe socijalne zaštite. 

Prilikom podnošenja zahtjeva potrebno je donijeti sljedeću dokumentaciju: 

 1. Važeću ličnu kartu BiH ili drugu javnu ispravu iz koje se može utvrditi identitet, prebivalište i državljanstvo BiH djeteta, 

 2. Pasoš djeteta koji se mijenja (ukoliko postoji), 

 3. Dokaz legalnog boravka (viza) i adrese u inostranstvu, 

 4. Rodni list (i uvjerenje o državljanstvu u slučaju prvog vađenja pasoša BiH) djeteta ne starijim od 6 mjeseci od dana izdavanja. 

 5. Važeće lične karte ili pasoše BiH oba roditelja/staratelja, 

 6. Poštansku uplatnicu (Money Order) u korist (Payable to:) Embassy of Bosnia and Herzegovina: 

  1. Za djecu do 3 godina starosti: (konzularna taksa za pasoš  123 AUD + poštanski troškovi dostave); 

  2. Za djecu od 3 do 18 godina: (konzularna taksa za pasoš 132 AUD + poštanski troškovi dostave). 

 

Radno vrijeme Ambasade za rad sa strankama je svaki radni dan od 10 do 16 sati.

 

Konzularna taksa:

 • 123 AUD - za osobe do 3 godina života

 • 132 AUD - za osobe od 3 do 18 godina života

 • 218 AUD - za osobe preko navršenih 18 godina života

 • 631 AUD - za izdavanje pasoša u roku kraćem od propisanog (hitan pasoš)

 

Poštanski troškovi:

 • 16.00 AUD (preporučena pošta unutar Australije)

 • 25.00 AUD (preporučena pošta izvan Australije)

Go to top